จะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ด้วยรถเข็นได้อย่างไร?

ด้วยเหตุผลบางอย่าง มอเตอร์ไซค์ที่สวยงามและทรงพลังของเราอาจไม่ยอมสตาร์ทในสักวันหนึ่ง แม้จะมีการทดสอบดำเนินการไปแล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรทำงาน ที่ …